WAARIN VERSCHILT EEN PRE-PACK ADMINISTRATION

Gewoonlijk wordt een “Newco” gevormd om het bedrijf over te nemen van de voorgestelde Administrateur. Een onafhankelijke insolventiefunctionaris (IP) wordt aangesteld om als adviseur op te treden voordat hij administrateur wordt. Hij of zij zorgt ervoor dat er een contract wordt opgesteld om het bedrijf te verkopen en dat er taxaties worden verkregen van het bedrijf en zijn activa.

Hij of zij zal gesprekken openen met een overnemende partij zoals “Newco”. Typisch kan deze Newco worden gevormd door de bestuurders, handelsconcurrenten of nieuwe investeerders. Deze benadering is afhankelijk van de aankoop van de activa van het bedrijf door de Newco / overnemende partij, om te proberen de continuïteit te verzekeren. Het “bedrijf” wordt meestal achteraf geliquideerd.

De waarde van het bedrijf moet altijd worden bepaald door een onafhankelijke taxateur, zoals een Chartered Surveyor. Dit is cruciaal omdat mensen in de meeste gevallen beweren dat het bedrijf goedkoop is verkocht ten nadele van schuldeisers. De voorgestelde bewindvoerder zal het bedrijf te koop aanbieden. Als het bedrijf voorverpakt zou worden, dan zou de “Newco” ervoor moeten zorgen dat gebouwen, contractuele verplichtingen, klantencontracten en activafinanciering overdraagbaar zijn.

VDG administratiekantoor Vlaardingen